Goprazol - ocena leku, zastosowanie, skuteczność, tolerancja

Dr hab. med. Antoni Stadnicki

Oceną objęto 111 pacjentów, powyżej 18 roku życia, leczonych lekiem Goprazol. Pacjenci byli leczeni w Poradniach Gastroenterologicznych w okresie od października 2012 do kwietnia 2013 ze wskazań;

1. Choroba refluksowa przełyku (GERD); 68 pacjentów
2. Eradykacja Helicobacter pylori; 20 pacjentów
3. Dyspepsja; 13 pacjentów
4. Osłona przy stosowaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); 10 pacjentów

ad 1)

A. Zastosowanie Goprazolu było podyktowane obecnością typowych objawów choroby refluksowej (zgaga, zarzucanie) jako test terapeutyczny. U 52 pacjentów włączono standardowe leczenie: Goprazol 20 mg na 30 minut przed śniadaniem. U wszystkich tych pacjentów była co najmniej jedna wizyta kontrolna w okresie od 4 do 8 tygodni. Całkowite lub niemal całkowite ustąpienie objawów uzyskano w 45 przypadkach. U jednego chorego w tej grupie wystąpiła wysypka skórna (na tułowiu i kończynach górnych), podobna do uprzednio zaobserwowanej w czasie stosowania pantoprazolu (Contix 40 mg/dz), co spowodowało odstawienie Goprazolu.

B. U 8 pacjentów zastosowana leczenie Goprazolem w dawce podwójnej tj. 20mg przed śniadaniem, oraz 20 mg przed kolacją, w tej liczbie u 4 chorych u których nie stwierdzono poprawy (w podgrupie A) i w 4 nowych przypadkach (w przeszłości leczonych innymi IPP). Podczas kolejnej wizyty w poradni, po 4- 8 tygodniach uzyskano ustąpienie dolegliwości lub wyraźne ich zmniejszenie w 6 przypadkach, co pozwoliło na zmniejszenie dawki: do 20 mg przed śniadaniem. U pozostałych 2 chorych rozważano możliwość leczenia chirurgiczne: fundoplikacje laparoskopową, zalecono panendoskopie górnego odcinka przewodu pokarmowego (gopp).

C. U kolejnych 8 pacjentów wskazaniem do leczenia były objawy pozaprzełykowe: częsty suchy kaszel lub/i chrypka. Goprazol zalecono w dawce 20 mg dwa razy dziennie tj 30 minut przed śniadaniem i przed kolacją. Lekarzem kierującym do Poradni Gastroenterologicznej w tych przypadkach był najczęściej laryngolog, po wykluczeniu w badaniu laryngologicznym miejscowej przyczyny objawów. Trzech z wymienionych chorych miało również konsultacje pulmonologiczną po uprzednim wykonaniu zaleconych badań. Pacjenci mieli również wykonane lub zalecone podczas wizyty lekarskiej badanie panendoskopie gopp. Podczas kontrolnej wizyty lekarskiej w 4 – 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia, całkowite ustąpienie, lub znaczące zmniejszenie objawów uzyskano u 5 pacjentów. W tych przypadkach zalecono redukcje dawki Goprazolu do 20 mg przed śniadaniem.

ad 2)

Pierwszą eradykacje H. pylori zastosowano u 18 pacjentów podając 2 razy/dz Goprazol 20 mg, wraz z Amoksycyliną 2x dz. 1,0 i Metronidazol 2 x 500 mg przez 10 dni. U dwóch pacjentów przeprowadzono leczenie powtórne (po pierwszej eradykacji nieskutecznej ) stosując Goprazol 2 x 20 mg, Metronidazol 3 x 500mg i Tetracyklinę 2 x 500 mg przez 14 dni. Dalsze stosowanie Goprazolu 20 mg przed śniadaniem zalecono przez kolejne 14 – 21 dni.

ad 3)

Wszyscy chorzy w tej grupie byli uprzednio poddani leczeniu eradykacyjnemu Helicobacter pylori.
A. U 8 pacjentów z objawami dyspepsji stwierdzono uprzednio w badaniu endoskopowym gopp nisze wrzodową w opuszce dwunastnicy (w 3 przypadkach), nadżerkowe zapalenie żołądka lub/ i dwunastnicy (w 5 przypadkach). Zastosowano leczenie Goprazolem 20 mg/dz przed śniadaniem przez okres 6 – 8 tygodni, kiedy to 4 pacjentów wskazało ustąpienie, a 4 zmniejszenie objawów dyspeptycznych.

B. U kolejnych 5 pacjentów z objawami dyspepsji nie stwierdzono zmian patologicznych w ocenie endoskopowej. Rozpoznano dyspepsje czynnościową i zalecono stosowanie Goprazolu 20 mg przed śniadaniem. W czasie kolejnej wizyty lekarskiej po 6 – 8 tygodniach 4 pacjenctów wskazywało ustąpienie lub znamienne zmniejszenie dolegliwości dyspeptycznych. W jednym przypadku w kilka dni po włączeniu Goprazolu wystąpiły bóle głowy i objawy rozkojarzenia. Lek odstawiono..

ad 4)
Siedmiu pacjentów w tej grupie było leczonych pochodnymi kwasu salicylowego (u dwóch pacjentów w połączeniu z klopidogrelem). Jednocześnie pacjenci ci podawali w przeszłości chorobę wrzodową lub objawy dyspeptyczne z towarzyszącym zapaleniem nadżerkowym żołądka. Zastosowano leczenie Goprazolem w dawce 20 mg przed śniadaniem, jako prewencje Dwóch kolejnych pacjentów stosowało NLPZ ze wskazania reumatoidalnego zapalenia stawów, a w jednym przypadku fibromyalgi. Chorzy zgłaszali objawy dyspepsji, mimo nieobecności znaczących zmian w obrazie endoskopowym gopp. Zlecono Goprazol w dawce 20 mg przed śniadaniem.


Wnioski

1. Leczenie Goprazolem wykazuje podobną skuteczność jak w przypadku innych IPP, jako test diagnostyczny w chorobie refluksowej
2. Zastosowanie Goprazolu w dawce 20 mg przed śniadaniem daje w znacznej większości przypadków ustąpienie objawów choroby refluksowej oraz dyspepsji.
3. Można sądzić, że zastosowanie podwójnej dawki (2x dz 20 mg) Goprazolu „step down” przynosi korzystny efekt w przypadkach opornej choroby refluksowej i w objawawach pozaprzełykowych.
4. Goprazol jest lekiem o bardzo dobrej tolerancji, występowanie objawów ubocznych powodujących odstawienie leku zaobserwowano jedynie w 2 przypadkach.

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.