Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego


Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail: pv@s-lab.pl
lub pocztą na adres DZIAŁ MEDYCZNY, S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków


Pobierz formularz - PDF


Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail: pv@s-lab.pl
lub pocztą na adres DZIAŁ MEDYCZNY, S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków


Pobierz formularz - PDF

Zgłoszenie dotyczy:


Informacje o pacjencie







Informacje o działaniu niepożądanym





















Informacje o lekach







  Informacje dodatkowe np. wcześniejsze reakcje na lek, alergie, inne choroby, wyniki badań dodatkowych

  Dane lekarza Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt z lekarzem prowadzącym, w celu uzyskania dodatkowych informacji?


  Dane osoby zgłaszającej











  Działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

  Uprzejmie informujemy, że podane przez Panią/a dane osobowe będą administrowane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez podmiot odpowiedzialny S-LAB Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 2, 55-095 Mirków. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez podmiot odpowiedzialny obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych np. danych dotyczących zdrowia, przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

  Jednocześnie informujemy ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia leku do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia.

  Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych.
  Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.